За Контакти

За контакти с нас ползвайте телефона или ни пишете на E-mail.

Адрес:
сп. "Марек" ул. 28, №7
к.к Св.Св. "Константин и Елена", Варна
Телефон:
+359 878 654537
+359 885 405139

Имейл:

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Относно: използването на интернет страницата www.clinicsalas.com


ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “АИПСМП Д-Р САЛАС”, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
АИПСМП Д-Р САЛАС се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. АИПСМП Д-Р САЛАС не продава вашите данни на други дружества или лица. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.


КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. АИПСМП Д-Р САЛАС не обработва такава информация за Вас.


СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

АИПСМП Д-Р САЛАС събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите на АИПСМП Д-Р САЛАС. Данните Ви служат само за контакт с вас, относно предоставените услуги от АИПСМП Д-Р САЛАС.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които АИПСМП Д-Р САЛАС може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.


КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При заявка за резервация или контакт с АИПСМП Д-Р САЛАС – Вашето име, електронен адрес


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за АИПСМП Д-Р САЛАС са:
- За контакт с вас.